OMÜ'de ‘Sağlık Turizmi ve Sağlıkta Kalite Standardı' gözden geçirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) Samsun’un sıhhat turizmi potansiyeli ve bu potansiyelin etkin ve bereketli kullanılmasına yönelik atılacak adımlar, sağlık durumu ekosistemi, kentte sağlık sektöründe kalite standardının yükseltilmesi ve iyileşmeye açık alanlar yapılan istişare toplantısıyla yakın plana alındı.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen ve Samsun’daki sıhhat sektöründe kamuda ve özelde hizmet veren kurum ve kuruluş yetkililerinin buluştuğu ‘Afiyet Turizmi ve Sağlıkta Kalite Standardı’ adlı istişare toplantısı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal öncülüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, zamanda Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Samsun Sağlık Durumu Turizmi Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Fatih Özkan, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan’ın yanı sıra Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Adnan İpekdal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Doğu Karadeniz Alan Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Idare Heyeti Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Aydemir ve Samsun Medikal Park Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Neşeli, MEDİKÜM Idare Heyeti üyesi Turan Özfırat da katılarak görüşlerini paylaştı.

Rektör Ünal: “İhtiyaçlarını tespit edenler bu yarışı kazanacak”

Toplantının amacına dair bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite olarak sağlık alanındaki hizmet kalite ve politikasına odaklandıklarını, bu doğrultuda öncelikler ve stratejiler belirlediklerini vurgulayarak, “Sizlerin teklif ve manzara açılarınız; kendi hizmet kalitemiz, yanı sıra da iki taraflı fikir ve politikalar geliştirilmesi açısından son derece manâlı. Bu durumu sadece Üniversite yahut Tıp Fakültesi için düşünmemek gerekiyor zira kentimiz özelinde bu sektördeki baştan bir dizaynı ve hizmet politikasını dikkate aldığımızda nasıl bir yol haritası çıkarılmalı, nereden başlamalı ve neler yapılmalı gibi sorularla yol almak gerekiyor. OMÜ olarak öncelikle kendi ödevimizi dışlamak ve karşılıklı akılla geleceğin gereksinimlerine evvelden hazırlanmak niyetindeyiz. Bu sebeple sizlerin bu husustaki ‘bilgi notu’ büyük bir layık taşıyor. Dünyadaki değişimi göz önüne alırsak geleceğin ihtiyaçlarını tespit edenler bu yarışı kazanacak” dedi.

“AR-GE olmazsa eğitim geri kalacak”

Temel önceliklerinin eğitim olduğunu ve bu sürecin ancak araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarıyla sürdürülebilirse anlamlı hâle gelebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, sağlık durumu alanındaki hedeflerini “AR-GE olmazsa eğitim geri kalacaktır, bilgiyi güncelleyebilecek tek şey AR-GE’dir ve bunu bir döngü olarak görüyoruz. Burada ikinci bacak ise hizmet üretimi ve kalitesi, dolayısıyla bu unsurlara eğilmemiz gerekiyor. Toplantımızın temel konusu; sağlık durumu turizmine zemin oluşturabilecek altyapının iyileştirilmesi. Sağlık turizmini de bu iyileştirmelerin bir sonucu olarak görmeliyiz. O yüzden sıhhat turizmine giden süreçleri ve yolu konuşmak, tartışmak ufkumuzu açacaktır. Samsun’un sağlık durumu alanındaki jeopolitik pozisyonu itibarıyla sıhhat sektöründe faaliyet belirten aktörlerin iş birliği, birbirlerinin sahip oldukları imkânları bilmeleri ve fırsata çevirmeleri kentimize bedel katacaktır. Çünkü afiyet turizmini tek başına yürütmek olası yok. Bu amaçla değişen dünyada iyi bir yerde konuşlanabilmek için neler yapmamız gerekiyor? İşte bizler de bu imkânları birlikte kullanabilmenin yolunu açmak istiyoruz” sözleriyle dile getirdi.

“Hedef gruplarına Samsun iyi anlatılıp tanıtılmalı”

Öneri, gösterme ve değerlendirmelerin sunulduğu toplantıda ilk olarak laf bölge Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, sıhhat turizmi kapsamındaki medikal turizm ile ilgili Samsun’un maddi altyapısının yerinde olduğunu ve bunu daha da geliştirmenin yollarını seslenmek gerektiğini söyledi. Dünyada sağlık turizminde Türkiye’nin yüzde 1 civarında düşük bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, devletin; 11. Kalkınma Planı ile 2019 – 2023 Stratejik Plan dâhilinde bu payı 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirterek sıhhat turizmindeki gaye grupları için Samsun’un iyi anlatılıp tanıtılmasının zorunlu olduğuna sinyâl etti.

“Havza Fizik Çare ve Rehabilitasyon Merkezi Türkiye’de örnek durumda”

Toplantıda görüşlerini aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi olarak mükemmel doktorlara sahip olduklarını, hastane hizmetleri ve çevresel etkenlerin de revize edilmesiyle sağlık turizminde Tıp Fakültesi’nin önemli bir pozisyona geçeceğini kaydetti.

Sıhhat turizminin bir öteki alanı olan termal turizmde Tıp Fakültesi’ne tabi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Türkiye’de misal konumda olduğuna dikkat çeken Rektör Yardımcısı Bayrak, ayrıca Tıp Fakültesi’nin, hizmetlerin eksik maliyetli olmasıyla da manâlı artıya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

“Koordine hareket edilirse bir sıçrama yapacağız”

Ardından değerlendirmelerini paylaşan Türkiye Yolculuk Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, Samsun için sıhhat turizminin çok büyük potansiyel barındırdığını oysa kentte bu alanda faaliyet bildiren dernekler aralarında irtibat kopukluğunun bulunduğunu söyledi. Başkan Uzunlar, koordine olarak hareket edilmesi hâlinde bu sorunun çözüleceğini ve bir sıçrama yapacaklarına vurgu yaptı.

“Dünya pazarındaki rakipler iyi izlenmeli”

Bir diğer konuşmacı Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, afiyet turizminde dünya pazarındaki rakiplerin iyi izlenmesi ve hangi yollara başvurduklarının bilinmesi gerektiğine değinerek tanıtım, dil haberdar olan sektör çalışanı, ihtiyaç analizi gibi başlıklarla düşüncelerini paylaştı.

“İletişim ve koordinasyonu kararlı bir ivmeyle devam ettirirsek güzel sonuçlar alacağız”

Katılımcılardan Samsun Medical Park Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Neşe Saçan, sağlık durumu turizminde OMÜ’nün desteğinin belirleyici olduğunun altını çizerken şu değerlendirmede bulundu: “Rektör Hocamızın bu işe gönül vermesi, çok önemli bir gelişme. Dolayısıyla bu koordinasyon ve iletişimi kararlı bir ivmeyle devam ettirebilirsek inanıyorum ki şehrimiz namına güzel sonuçlar alacağız. Nitekim bu yöndeki altyapımız fazla müsait. Sağlık Durumu turizmi zarfında gelen hastaların ne istediğini kavramak, büyük ağırlık arz ediyor. Bu hastaları hoşnut ederek ülkelerine gönderirsek bunun Samsun’a olumlu yansımalarını zamanla görmüş oluruz. Yani en iyi reklam, hastanın kendisinin yaptığı reklamdır, bunu başarmamız lazım. Medikal Park olarak sağlık turizminin her kademesinde bulunmaya fazla istekli olduğumuzu bildirmek isterim.”

Sıhhat turizminde milletlerarası öğrenci vurgusu

OMÜ’lü uluslararası öğrencilerin, hasta-doktor iletişiminde devir alabileceği yönünde tavsiyede bulunan MEDİKÜM Yönetim Kurulu üyesi Turan Özfırat ise bu öğrencilerin bununla birlikte ülkelerine döndüklerinde Türkiye’deki sağlık turizminin de elçileri olacağını belirterek konuşmasında OMÜ’nün bu potansiyelini değerlendirmesi gerektiğine odaklandı.

Toplantıda yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, sağlık durumu turizminin teknik noktaları olan tıbbi cihaz üretimi ve sertifikasyonu vb. hususlardan bahsederek, bu noktada takımlar kurup birlikte hareket etmenin önemine atıfta bulundu.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, sağlık sektöründe markalaşmada tanıtımın önemi ve rolü üzerinde durdu.

Son olarak sağlık durumu turizmi özelinde Tıp Fakültesi’nin yürüttüğü çalışmaları ve belirlediği hedefleri aktaran Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan ise, “Ne zaman ama Tıp Fakültesi hastaları bundan böyle havaalanına inip servislerle Fakülteye ulaşabiliyorsa kendimizi hedefimize ulaşmış sayacağız. Zaten bu yönde de adımlarımız var. Ayrıca sağlıkta kalite standartlarında istediğimiz puana ulaşabilmek için de uğraş gösteriyoruz, bu doğrultuda fakültemize karşın değerleme süreci devam ediyor. Sonrasındaki amacımız ise fakülte olarak ‘sıhhat turizmi belgesi’ne sahip almak ve otelcilik başta edinmek üzere farklı noktalarda ilerleme sağlamak. Yani ‘Artık Tıp Fakültesi de sağlık durumu turizminde var’ mesajını atamak. Zira birçok branşta fazla ciddi bir potansiyele sahibiz hatta bu konuda iddialıyız. Şayet de Samsun’da bu konuda en kayda değer merkezlerden biri konumundayız” ifadelerine yer verdi.

Buluşma sonunda Rektör Ünal, bundan sonraki toplantıları tematik hâle getirme kararlılığında olduklarını bildirerek sözlerini “Umuyorum, Samsun sağlık alanında kendi gücünün ve imkânlarının farkına varmış ve bu imkânları üzerinden de istikbal devşiren bir iradeye sahip olur” şeklinde tamamladı.

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort